Organizatorzy

Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „JANTAR”

Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „JANTAR” działa od 1970 roku. Zrzesza on studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych gdańskich uczelni. Obecnie zespół składa się z grupy tanecznej, grupy wokalnej i kapeli. Bogaty repertuar JANTARA zawiera tańce z regionów: kaszubskiego, lubelskiego, krakowskiego, łowickiego spiskiego i rzeszowskiego.

Polki, oberki, krakowiaki, kosedery i inne charakterystyczne polskie tańce przeplatane są autentycznymi folklorystycznymi tekstami – w zależności od wykonywanego tańca i jego pochodzenia. Ludowy charakter tańców podkreśla nie tylko słowiańska uroda naszych dziewcząt, lecz przede wszystkim oryginalne kostiumy, ilustrujące folklor różnych części kraju. Przepiękne, bajecznie kolorowe i błyszczące są wspaniałym świadectwem minionych czasów.

„JANTAR” znany jest zarówno w kraju, jak i poza jego granicami – koncertował na festiwalach w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Turcji, Danii, Anglii, Szwajcarii, Norwegii, Słowenii, Irlandii, Bułgarii, gdzie zdobywał uznanie i liczne nagrody. Do ostatnich osiągnięć Zespołu należy I miejsce na Festiwalu Talentów Tanecznych oraz na Festiwalu Folkloru Ziem Polski Północnej; dwukrotnie III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, I miejsce na Przeglądzie Regionalnym Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej FAMA 2010, a ostatnio dwukrotne I miejsce (w kategorii taniec i kapele) oraz III miejsce (w kategorii śpiew) na Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Elblągu (2013).

Obecnie zespół prowadzą:

Adam Czerski – Kierownik Organizacyjny

Milena Jurczyk – Choreograf

Jakub Musik –Kierownik Kapeli

Anna Barszcz – Instruktor Wokalny

Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „JANTAR”

Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Jantar” powstało, by promować i upowszechniać kulturę, ze szczególnym uwzględnieniem tańca, tradycji i folkloru polskiego, by propagować inicjatywy artystyczne na terenie Pomorza oraz wspierać działania Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar”. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez organizację imprez artystycznych, zwłaszcza koncertów umuzykalniających dla dzieci oraz promocji polskiego folkloru w mediach.

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Jacek Piątek – prezes

Alicja Jasińska-Kohnke – zastępca prezesa

Barbara Madany – skarbnik