Dla widzów

2015-09-12 – Sobota
11:00 uroczyste otwarcie turnieju,
wspólny polonez wszystkich ośrodków
I blok konkursowy: finały w kategoriach VIA, ID i IC
występ Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar” – Tańce kaszubskie
II blok konkursowy: finały w kategoriach IIID, IID, IIC, IIIB i VA
13:00 – 15:00 przerwa
15:00 III blok konkursowy: finały w kategoriach IVA, IIIC, VIIA i IVB
rozdanie nagród
podziękowanie instruktorom, wręczenie nagrody dla najlepszego instruktora
ok. 17:00 zakończenie turnieju

 

Przewodnik dla publiczności

 

Turnieje tańców polskich organizowane są kilkanaście razy w roku w najróżniejszych zakątkach całego kraju. Gdański turniej jest jednym z najmłodszych i zarazem jednym z nielicznych, które odbywają się w tej części Polski.

Zasady rozgrywania turnieju ustalane są przez Komisję ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF, pod której patronatem odbywają się konkursy. Rywalizacja przebiega między parami. Nie ma konkurencji drużynowej (wyjątkiem są konkursy kar mazurowych, w których tańczą zespoły złożone z 4 par, ale dyscyplina ta nie zawsze jest rozgrywana). Każda para prezentuje swój własny układ. Jednocześnie na parkiecie może znajdować się maksymalnie 6 par (o odstępstwie od tej reguły może zdecydować Sędzia Główny turnieju). Jeżeli w danej kategorii do konkursu zgłosi się większa ilość par, odbywają się eliminacje.

Tancerze podzieleni są na siedem kategorii wiekowych. Każda z nich ma swój własny, niezmienny repertuar.

kategoria klasy wiek repertuar
kat I C i D 7-9 lat polka, krakowiak
kat II C i D 10-12 lat polka, krakowiak
kat III B, C i D 13-15 lat polka, krakowiak, oberek
kat IV A, B, C i D 16-18 lat krakowiak, oberek, kujawiak, mazur
kat V A, B, C, D i „S13” 19-26 lat krakowiak, oberek, kujawiak, mazur
kat VI A i Hobby 27-39 lat oberek, kujawiak, mazur
kat VII A i Hobby 40 lat i więcej kujawiak, mazur

Dodatkowo w finałach kategorii IV i V w klasie A każda para prezentuje jeden taniec w formie pokazu indywidualnego (ten sam taniec dla każdej pary w danej kategorii).

W ubiegłym roku zmianie uległ podział na klasy taneczne. Stary system, w którym funkcjonowały dwie klasy (A – dla par z większym dorobkiem i B – dla par, które nie uzyskały odpowiedniej liczby punktów rankingowych), został zastąpiony nowym, bardziej promującym sukcesywny rozwój umiejętności tanecznych uczestników.

Wraz ze zmianami na turniejach pojawiła się klasa C i D. Osiągnięcie wyższych klas tanecznych jest możliwe dopiero na poziomie czwartej kategorii wiekowej. Nowością jest także pojawienie się klasy „Hobby” w kat. VI i VII oraz kategorii „S13” w kat. VA i VIA, dla par, które zdobyły minimum 13 miejsc na podium w swojej kategorii. W związku z tym, że nowa systematyka obowiązuje od niedawna, nikomu jeszcze nie udało się uzyskać kwalifikacji do tej kategorii.

Na turniejach rangi ogólnopolskiej ocena tancerzy należy do pięciu sędziów. Każdy z nich przeprowadza ocenę indywidualnie. Po każdym z tańców (lub po ostatnim pokazie indywidualnym) sędziowie prezentują tabliczkę z numerem miejsca, które dana para w ich ocenie powinna zająć (karteczka z numerem 1 jest więc oceną najwyższą). Wszystkie oceny zbiera i sumuje szósty sędzia – sędzia skrutiner. Ocenie podlega muzykalność, styl i charakter tańca, technika taneczna, ogólny wyraz artystyczny oraz przestrzeganie repertuaru kroków i figur tanecznych.

Zmaganiom towarzyszy muzyka przygotowana przez Komisję Tańców Polskich. Do każdego tańca skomponowane są 4 melodie.